Pompy membranowe pneumatyczne

dda_industrial_plast 750

ASTRA: szeroki wybór pomp metalowych oraz pomp z tworzyw sztucznych.

 

Opatentowany projekt pomp został opracowany przez zespół Argal dzięki szczególnemu doświadczeniu w produkcji pomp membranowych pneumatycznych: ulepszenie systemu dystrybucji powietrza, zoptymalizowanie geometrii membran i komór cieczy mające na celu poszerzenie listy aplikacji, w których możliwe jest zastosowanie naszych pomp, od prostych transferów po dozowanie. Zdolność ta została osiągnięta dzięki zastosowaniu zarówno tradycyjnych, jak i innowacyjnych rozwiązań.

Wykonanie

Pompy membranowe ASTRA o rozmiarach od ½” do 2” oferują większą wydajność w porównaniu z większością pomp tego samego rozmiaru. Dzięki temu, ze względów ekonomicznych, można zdecydować się na mniejsze i tańsze pompy, które charakteryzować się będą taką samą wydajnością, co pompy konwencjonalne. Alternatywnie można wybrać pompy o tych samych rozmiarach, które gwarantują identyczną wydajność przy mniejszej liczbie cykli na minutę, z mniejszym obciążeniem mechanicznym i zużyciem części. Dzięki temu użytkownik pompy może cieszyć się jej dłuższą żywotnością, mniejszym LCC (Life Cycle Cost), a także mniejszymi wibracjami i hałasem w porównaniu do pomp konwencjonalnych.

Wyposażenie

Wszystkie pompy ASTRA mogą dodatkowo:

  • Pracować przy bardzo niskim ciśnieniu z układem uruchamiającym membrany niezależnym względem układu sterowania,
  • Ustalać liczbę cykli przy użyciu sondy,
  • Generować sygnały w odpowiedzi na zakończenie cyklu pracy membrany,
  • Pracować jako pompy zatapialne (opcjonalna konfiguracja).

Połączenia pomocnicze do uruchomienia funkcji dodatkowych znajdują się w panelu technicznym umieszczonym przy wylocie powietrza.

Konfiguracja przyłączy hydraulicznych

Przyłącza hydrauliczne pomp Astra mogą być konfigurowane w sposób zgodny z jednym z wybranych schematów:

  • Schemat standardowy przewiduje umieszczenie jednego regulatora z poziomym wlotem bocznym, oraz drugiego z poziomym wylotem bocznym.
  • Schematy opcjonalne przewidują regulator z wlotem poziomym oraz regulator z wylotem poziomym lub połączenie tych dwóch typów przyłączy.
  • Wersja beczkowa

    Jest to specjalna wersja opcjonalnie wyposażona w 2-metrową rurę ssawną, wykonaną z tych samym materiałów co mokre części pompy, która pozwala na wypompowanie z beczek cieczy czystych, lepkich i gęstych, nawet w strefach zagrożonych wybuchem.